Керуюча справами виконавчого комітету

Левченко Наталя Володимирівна ( у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Бондар Лариса Вікторівна

Адреса: 74988, Україна, Херсонська обл., м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29

Робочий телефон: (05549) 7-34-81

Факс: (05549) 7-42-14

E-mail: kervuk@i.ua

Прийом громадян: 2-й та 4-й вівторок місяця з 14.00 до 17.00 каб. №4

 1. Забезпечує виконання покладених на виконком зобов’язань, домагаючись чинної злагодженості дії всіх його підрозділів.
 2. Здійснює якісне, своєчасне подання проектів розпоряджень, рішень виконкому, забезпечує своєчасне доведення до виконавців рішень виконкому та розпоряджень міського голови.
 3. Забезпечує підготовку, розгляд та прийняття рішень виконавчим комітетом міської ради, планує роботу виконавчого комітету.
 4. Розробляє проект структури і штатного розпису апарату виконкому.
 5. Затверджує перспективні і поточні плани роботи міськвиконкому, працівників та відділів виконкому, контролює їх виконання.
 6. Організовує діловодство виконкому, забезпечує контроль за строками виконання актів законодавчої і виконавчої влади, а також інших службових документів, що підлягають контролю, систематично інформує міського голову про їх виконання. Очолює групу контролю.
 7. Готує і вносить на розгляд міського голови проекти планів організації навчання, підвищення ділової кваліфікації працівників апарату.
 8. Організує навчання апарату міської ради та виконавчого комітету.
 9. Контролює матеріально-технічне забезпечення апарату ради, виконкому, організовує технічне обслуговування оргтехніки.
 10. Здійснює контроль за правильністю оформлення і збереження справ, що підлягають здачі в архів згідно номенклатури справ, бере участь у проведенні експертиз практичної цінності документів при їх передачі на державне збереження.
 11. Вивчає завдання і функції апарату виконкому, його структурних підрозділів, права і обов’язки працівників, забезпечує внутрішній і трудовий розпорядок в апараті.
 12. Реалізує державну політику в галузі соціального захисту населення.
 13. Забезпечує реєстрацію актів цивільного стану.
 14. Забезпечує вимоги чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійсненню контролю за строком цієї роботи на комунальних підприємствах міста.
 15. Відповідає за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам.
 16. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних в апараті ради та виконавчого комітету.
 17. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, координує:

1) перевірку фактів своєчасності подання декларацій;
2) перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів;
3) логічний та арифметичний контроль декларацій;
4) забезпечує збереження та доступ до публічної інформації.

 1. За дорученням міського голови:

– створює робочі групи та комісії за участю керівників , працівників, спеціалістів відділів, установ і організацій для підготовки питань, що підлягають розгляду, розробки проектів документів;

– направляє при необхідності на висновок компетентним організаціям проекти рішень та розпоряджень, інші матеріали;

– повертає працівникам  апарату виконкому, відділам, установам, організаціям проекти документів, подані до виконкому з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

 1. Контролює кадрову роботу.
 2. Забезпечує гласність в роботі виконкому міської ради.
 3. Забезпечує формування кадрового резерву.
 4. Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з самоврядуванням міста, забезпечує доступ осіб, яким це право надано у встановленому порядку.
 1. Очолює комісії:
  – експертну;
  – з житлових питань;
  – по роботі з кадрами;
  – конкурсну;
  – надання громадянам допомоги на поховання.
 1. Здійснює керівництво роботою:
  – загального відділу;
  – спеціаліста з питань контролю.
 1. Координує роботу міської ради ветеранів.
 2. Несе відповідальність за виконання рішень, розпоряджень, за якими доручено контроль.
 3. Вирішує інші питання, які можуть бути покладені законодавством України, міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Левченко Н.В.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Бондар Л.В.