Правила благоустрою

Завантажити: Правила благоустрою (додаток)

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на _24_сесії  6-го скликання)

№  _328__                                                                                                       11 квітня 2012 року

Про встановлення
Правил благоустрою територій
міста Таврійськ

Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунк­тів”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Державних санітарних норм та правил утримання населених місць, затверджених нака­зом Міністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 року №145, керуючись пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван­ня в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити Правила благоустрою території міста Таврійськ (додаються).
  2. Рішення міської ради від 26.06.2008 року № 270 “Про встановлен­ня Правил благоустрою території міста Таврійська, забезпечення в ньому чистоти та порядку і Правил додержання тиші в громадських місцях у місті Таврійську” визнати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни­ка міського голови Марчука Л. В. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури міста та управління комунальним майном (Юхимук В.В.).

Міський голова                                                               М. І. Різак

 

Завантажити: Правила благоустрою (додаток)