Запит на публічну інформацію

Надання публічної інформації Таврійською міською радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідь на інформаційний запит згідно закону України № 2939-VI від 13 січня 2011 року.

Запит на інформацію можна подати:

усно:
Контактний телефон: (05549) 7-34-81
письмово:
поштою: вул. Івана Франка, буд.29, м. Таврійськ,
Херсонської області, 74988;
Телефоном-факсом: (05549) 7-34-81
електронною поштою: E-Mail: tavrivikonkom@mail.ru
Письмовий запит на інформацію складається у довільній формі.

При цьому обов’язково вказується:

1) прізвище, ім’я, по батькові запитувача (або представника запитувача при колективному зверненні), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3) підпис і дату.

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді.
Додаток 1 до Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді.