Створення міського товариства Червоного Хреста у місті Таврійськ

Створення міського товариства Червоного Хреста у місті Таврійськ

         Основною метою діяльності Товариства Червоного Хреста України є захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам державної влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознаками чи політичними переконаннями або на будь-яких інших аналогічних підставах.

       19 вересня 2016 року на території Таврійської міської громади створено міське товариство Червоного Хреста міста Таврійськ, яке є неприбутковою добровільною гуманітарною місцевою  організацією та складовою частиною Товариства Червоного Хреста України, діяльність якого розповсюджується на територію міста Таврійськ.

      На першому засіданні міського товариства було затверджено правління організації у складі 5 осіб.

     Головою правління товариства Червоного Хреста міста Таврійськ одноголосно було обрано Созикіну Вікторію Валентинівну.