Про внесення змін до кошторисних призначень та до помісячного розпису міського бюджету на 2016 рік

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

 

від 01.08.2016 р.  № 68-р

м. Таврійськ

Про внесення змін до кошторисних
призначень та до помісячного розпису
міського бюджету на 2016 рік

 

В зв’язку з необхідністю проведення фінансування видатків загального  та спеціального фондів міського бюджету, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету в межах затвердженого обсягу за КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», а саме: зменшити річні кошторисні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2520 грн.,  та збільшити по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  на відповідну суму (додаток).
  2. Внести зміни до помісячного розпису видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на 2016 рік, а саме: збільшити видатки у вересні місяці за КФКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» у сумі 26500 грн., та відповідно зменшити на цю суму видатки у грудні місяці. Балансування видатків провести за рахунок зменшення у вересні місяці за КФКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів          місцевого самоврядування у        статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,   організаціям)» у сумі 26500 грн., та відповідно збільшити на цю суму видатки у грудні місяці (додаток).
  3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (В.А. Єрохіна) внести зміни до кошторисних призначень та до помісячного розпису видатків фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету на 2016 рік.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                        М.І.Різак