Виконавчий комітет Таврійської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території міста Таврійськ

 Виконавчий комітет Таврійської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території міста Таврійськ

  1. Організатор конкурсу:

1.1.  Найменування: виконавчий комітет Таврійської міської ради

1.2.   Юридична адреса: 74989, м. Таврійськ, м. Нової Каховки Херсонської області, вул. І. Франка, 29.

1.3.   Особи уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Голова комісії – Марчук Л.В.;

Секретар комісії- Худченко В.В.

  1. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Таврійської міської ради від 27.10.2016 року № 97 « Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в житлових будинках, співвласники яких не прийняли про форму управління».

  1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

п/п

Критерії оцінки Кількість балів
1 Ціна послуги, що включає відповідно до  статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу 50
2 Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 10
3 Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 10
4 Фінансова спроможність учасника конкурсу 20
5 Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10
  Разом: 100

 

 4.Вимоги до конкурсних пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 5.Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

– Ціна послуги, що включає  витрати відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

– довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою;

– довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– довідка про підтвердження фінансової спроможності;

– інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

  1. Способи і місце отримання конкурсної документації:

           6.1 Способи отримання конкурсної документації: особисто або поштою.
6.2 Місце отримання конкурсної документації:

– виконавчий комітет Таврійської міської ради  (вул. І.Франка,29, тел.: 7-33-40);

– сайт Таврійської міської ради  (розділ “Публічна інформація”, підрозділ “Рішення виконавчого комітету”, рішення виконавчого комітету Таврійської міської ради від 27.10.2016 року № 97 « Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в житлових будинках, співвласники яких не прийняли про форму управління».)

  1.   Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції:

Дата: 14.12.2016 року.

Час: 09 год 00хв.

  1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

74989, м. Таврійськ, вул.І. Франка, 29, актовий зал виконкому.

Час розкриття конвертів:

Дата: 15.12.2016 року.

Час: 10 год 00хв.

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: Телефон (05549) 7-33-40.