Про визначення управителя багатоквартирного будинку в житловому будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2016 року № 115
м. Таврійськ

Про визначення управителя
багатоквартирного будинку
в житловому будинку, співвласники
яких  не прийняли рішення про
форму управління

 

         Розглянувши протокол  конкурсної  комісії  № 2 від 15 грудня  2016 року з визначення управителя багатоквартирного будинку в житловому будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління, з метою здійснення демонополізації сфери утримання житлового фонду і забезпечення ефективної експлуатації, збереження житла та продовження терміну його служби, підвищення якості надання послуг, відносно житлових будинків, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 року  № 417, на виконання частини п’ятої та пункту 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, виконком міської ради

 ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії з визначення управителя багатоквартирним будинком щодо визначення переможця від 15 грудня 2016 року № 2 (додаток №1).
 2. Визначити переможцем конкурсу з визначення управителя багатоквартирним будинком та призначити комунальне підприємство «Таврійське житлово-експлуатаційне управління» управителем багатоквартирних житлових будинків згідно переліку (додаток№2).
 3. Комунальному підприємству «Таврійське житлово-експлуатаційне управління» Главацькому А.О. надати до виконкому Таврійської міської ради проект договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
 4. Секретарю конкурсної комісії Худченко В.В. оприлюднити інформацію про управителя, з яким буде укладено договір про надання послуги шляхом розміщення на офіційному сайті Таврійської міської ради.
 5. Комунальне підприємство «Таврійське житлово-експлуатаційне управління» (Главацький А.О.), як переможця конкурсу,  зобов’язати  розмістити на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них оголошення про повне найменування управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги.
 6. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В.

 

Міський голова                                                                                         М.І.Різак

 

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Таврійської міської ради
від 22.12.2016 року № 115

 

 ПРОТОКОЛ №2

засідання  конкурсної комісії щодо  визначення управителя багатоквартирного будинку в житловому будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління

 

м. Таврійськ                                                          «15» грудня  2016 року

місце проведення засідання:    актовий зал виконкому

засідання розпочато:             10:00 год.

засідання завершено:             11:30 год.

 1. Присутні:

1.1. Від конкурсної комісії:

 

Голова комісії :   Марчук Л.В.- заступник міського голови;
Секретар комісії:   Худченко В.В.- спеціаліст виконкому з питань

комунального   господарства;

 

Члени комісії :

 

    Єрохіна В.А. – головний бухгалтер

виконавчого комітету, член виконкому;

    Павличенко М. В. – юрисконсульт виконкому;
    Корман М.Й. –  депутат міської ради;
    Решетняк Ж. Ю. – землевпорядник виконкому;
    Юхимук В.В. – спеціаліст з енергозбереження

та газопостачання виконкому.

 1.2. Присутні від учасників конкурсу:

 

Начальник комунального підприємства « Житлово-експлуатаційне управління» Главацький О.А.

     

Порядок денний:

 1. Визначення управителя багатоквартирного будинку в житловому будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління

 

СЛУХАЛИ:

«Про визначення переможця конкурсу із призначення управителя з управління багатоквартирним будинком».

ВИСТУПИЛИ:

 1. Голова комісії Марчука Л.В., який ознайомив присутніх із Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», що регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

На виконання даного закону 09.11.2016 року на офіційному сайті Таврійської міської ради було опубліковано оголошення про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирним будинком. Прийом документів проводився протягом 35 календарних днів з дня публікації оголошення.

Відповідно журналу реєстрації надійшла лише одна конкурсна пропозиція від комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне управління».

 1.   Юхимук В.В. ознайомила присутніх з порядком надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та складом конкурсної комісії, затверджених рішенням виконавчого комітету від 25.08.2016 року № 80 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо призначення управителя з управління багатоквартирним будинком та складу конкурсної комісії».
 2. Секретар комісії Худченко В.В.,  зазначила, що конверт, в якому подана конкурсна пропозиція, відповідає вимогам конкурсної документації, запропонувала розпечатати конверт, ознайомитись із конкурсною пропозицією та поданими документами.

Розглянувши матеріали які надійшли на розгляд комісії,  керуючись Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року №150, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004року № 1875, було поставлено та розглянуто  низку  питань, а саме:

1.Корман  М.Й. депутат  Таврійської міської ради:

ПИТАННЯ:

«Яким чином будуть проводитися ремонтні роботи з  обслуговування будинку?»

ВІДПОВІДЬ:

Главацький О.А.: « Всі ремонтні роботи, які потребує житловий  фонд будуть  проводитися відповідно накопиченим коштам з урахуванням сплати співвласників багатоквартирного будинку».

 

 1. Юрисконсульт виконкому Павличенко М.В.:

ПИТАННЯ:

«Відповідно поданої  конкурсної  пропозиції зазначено тариф на послугу з управляння багатоповерховим будинком (група будинків з благоустроєм) 1,93 грн., а чи розрахований тариф  на винагороду управителю?».

ВІДПОВІДЬ:

Главаький О.А.: «Тариф на управління багатоповерхових будинком розрахований включно з урахуванням  винагороди управителю».

3.Юхимук В.В. спеціаліст з енергозбереження та газопостачання виконкому:

ПИТАННЯ:

«Відповідно наданої довідки про наявність персоналу по комунальному підприємству «Таврійське житлово-експлуатаційне управління» відсутня штатна одиниця – електрик, який повинен обслуговувати лінії електромереж та житловий  фонд, яким чином буде проводитися монтаж, обслуговування електромереж?».

ВІДПОВІДЬ:

Главацький О.А.: «Згодний, на теперішній час на підприємстві немає електрика, але це тимчасово. Якщо після підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком  на підприємстві  не буде відповідного кваліфікованого працівника, ми матимемо змогу укласти договір з підприємством, що обслуговуватиме  лінію електричної мережі».

 

СЛУХАЛИ:    

Слухали голову конкурсної комісії Марчука Л.В., який вказав на те, що подані документи відповідають конкурсній документації, на підприємстві відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати, в період існування підприємства робітники якісно  виконували окрім своєї основної роботи по утриманню в належному санітарному стані житловий фонд, що находиться на його балансі, але й   на соціально-значимих об’єктах міста.

Окремо наголосив, що комунальному підприємству «Таврійське житлово-експлуатаційне управління» Главацькому О.А.  слід переглянути можливість переведення працівників на 8- годинний робочий день.

В зв’язку із тим, що документи подав лише один учасник конкурсу,  Марчук Л.В. запропонував визначити переможцем комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне управління» відповідно критеріям оцінки конкурсної пропозицій загальною кількістю 89 балів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.

Опрацювавши матеріали, надані до конкурсного комітету, враховуючи всі критерії оцінки конкурсних пропозицій, конкурсна комісія

 

ВИРІШИЛА:

 1. Переможцем конкурсу з визначення управителя багатоквартирного будинку в житловому будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління, визначити: комунальне підприємство «Таврійське житлово-експлуатаційне управління».
 2. Даний протокол подати на затвердження виконавчим комітетом міської ради у встановленому порядку.
 3. Доручити керуючій справі виконкому Бондар Л.В. та члену конкурсної комісії, юрисконсульту виконкому Павличенко М.В. переглянути формування тарифу конкурсної пропозиції (розрахунок витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю).
 4. Комунальному підприємству «Таврійське ЖЕУ» (Главацький О.А.) укласти договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, після затвердження такого постановою Кабінету Міністрів України.
 5. Комунальному підприємству «Таврійське ЖЕУ» (Главацький О.А.) до моменту укладання договору, продовжувати обслуговувати житловий фонд міста.

Підписи:

Від членів комісії:

М.Й. Корман

М.В. Павличенко

Ж.Ю. Решетняк

В.В. Юхимук

В.А. Єрохіна

 

Від учасника конкурсу:

Начальник КП «Таврійське

житлово-експлуатаційне управління»                             О.А.Главацький

 

Голова конкурсної комісії,                                                 Л. В. Марчук

заступник міського голови,

Секретар конкурсної комісії                                              В. В. Худченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Таврійської міської ради

від ____________ року № _____

 

 

Перелік багатоквартирних житлових будинків, які є об’єктами Конкурсу з

призначення управителя багатоквартирним будинком

 


з/п
Місцезнаходження будинків
1 2
1 вул.Портова, 1
2 вул.Портова, 3
3 вул.Портова, 5
4 вул.Портова, 7
5 вул.Портова, 42
6 вул.Портова, 42а
7 вул.Портова, 50
8 вул.Портова, 52
9 вул.Портова, 54
10 вул.Портова, 8
11 вул.Портова, 10
12 вул.Портова, 12
13 вул.Портова, 14
14 вул.Портова, 20
15 вул.Портова, 22
16 вул.Портова, 24
17 вул.Портова, 26
18 вул.Портова, 32
19 вул.Портова, 34
20 вул.Портова, 36
21 вул.Гайдара,5
22 вул.Гайдара,7
23 вул.Гайдара, 11
24 вул.Гайдара, 13
25 вул.Гайдара, 15
26 вул.І.Франка, 2
27 вул.І.Франка, 3
28 вул.І.Франка, 4
29 вул. І.Франка, 5
30 вул.І.Франка, 5а
31 вул.І.Франка, 10
32 вул.І.Франка, 9
33 вул.І.Франка, 15
34 вул.І.Франка, 21
35 вул.І.Франка, 23
36 вул.І.Франка, 25
37 вул.І.Франка, 15а
38 вул.І.Франка, 11а
39 вул.І.Франка, 7а
40 вул. Будівельна, 2а
41 вул.Крушельницької, 1а
42 вул.Крушельницької, 3
43 вул.Чкалова,101
44 вул. Вишнева,1а
45 вул. Вишнева,2
46 вул. Вишнева,3
47 вул. Вишнева,4
48 вул. Вишнева,5а
49 вул.Вокзальна,1
50 вул.Вокзальна,3
51 вул.Східна,22
52 вул. 40 років Перемоги,2
53 провулок Станційний,1
54 вул.Каховська,35
55 вул.Каховська, 34
56 вул.Каховська, 51
57 вул.Каховська, 53
58 вул.Каховська, 55
59 вул.Каховська, 57
60 вул.Каховська, 59
61 вул.Каховська, 48
62 вул.Каховська, 50
63 вул.Каховська, 67
64 вул.Каховська, 56
65 вул.Каховська, 65
66 вул.Каховська, 63
67 вул. Магістральна, 21
68 вул. Магістральна, 6
69 вул.Деповська,1
70 вул. Залізнична, 8
71 вул. Залізнична, 7
72 вул. Залізнична, 9
73 вул. Залізнична, 10
74 вул. Залізнична, 11
75 вул. Залізнична, 12
76 вул. Залізнична, 13
77 вул. Залізнична, 14
78 вул. Залізнична, 15
79 вул. Залізнична, 16
80 вул. Залізнична, 17
81 вул.Північна,59
82 вул.Вокзальна,54
83 вул.Вокзальна, 60
84 вул.Вокзальна, 62
85 вул.Вокзальна, 64
86 вул.Вокзальна, 66
87 вул.Вокзальна, 68
88 вул.Вокзальна, 70
89 вул.Вокзальна, 78
90 вул.Вокзальна, 80
91 вул.Вокзальна, 82
92 провулок Комунальний,5
93 провулок Комунальний,9
94 вул.Незалежності, 5
95 вул.Незалежності, 7
96 вул.Незалежності, 9
97 вул.Незалежності, 11
98 вул.Незалежності, 13
99 вул.Незалежності, 15
100 вул.Незалежності, 19
101 вул.Незалежності, 21
102 вул. Панаса Мирного, 33
103 вул.Молодіжна, 33
104 вул. Садова,20
105 вул. Садова, 3
106 вул. Садова, 22
107 вул.Чорновола,3
108 вул.Промислова, 21