Про затвердження детального плану території окремої земельної ділянки

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 14 – й сесії 7-го скликання)

№  186                                                                           23 грудня  2016  року

Про затвердження
детального плану території
окремої земельної ділянки

З метою раціонального використання земельного фонду міста, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”, керуючись статтею 12 Закону України “Про основи містобудування”, статтями 12, 39, 151 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.   Затвердити детальний план території окремих земельних ділянок розташованих в м. Таврійськ по вул. Тениста, 34 та вул. Тениста, 36 для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд на землях житлової та громадської забудови, за функцією використання – для індивідуального житлового будівництва, загальною площею 0,2000 га (ділянка № 1 – 0,1000 га, ділянка № 2 – 0,1000 га) , розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю “Укргенплан” для оформлення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В. та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (Молчан А.В.).

Міський голова                                                                                М.І.Різак

Таблиця результатів поіменного голосування