Про міський бюджет на 2017 рік

Р І Ш Е Н Н Я

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на  14 сесії 7 скликання)

№  179                                                                               23 грудня 2016 року

Про міський бюджет на 2017 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 10247048 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 9982700 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 264348 грн., у тому числі бюджету розвитку 211724 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки міського бюджету у сумі 10247048 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  – 9502700 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 744348 грн., у тому числі бюджету розвитку – 691724 грн.

– профіцит міського бюджету у сумі 480000 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 480000 грн. (додаток № 2).

 – дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
480000 грн. (додаток № 2).

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 9502700 грн. та спеціальному фонду 744348 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  50000 гривень.
 3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівникам бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6436948 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Виконавчому комітету Таврійської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

2 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, обліку управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В.).

 

Міський голова                                                                            М.І.Різак

Таблиця результатів поіменного голосування