ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до Положення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Таврійської міської ради та її виконавчих органах:

            Провести конкурс на заміщення вакантних посад (3 посади):

 – спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Таврійської міської ради – реєстрація платіжних доручень, їх реєстрів, розрахунки різних видів відрахувань, розробка документів згідно електронної пошти (Мережа Казна), підготовка документів для оплати (рахунки, накладні, акти), оформлення і реєстрація договорів організацій, з якими постійно ведуться розрахунки, контроль залишків за укладеними договорами протягом фінансового року, планові асигнування протягом року, облік та реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань; ведення залишків, згідно кошторисів загального і спеціального фондів, ведення бухгалтерську документацію, згідно планових асигнувань поточного року, проведення фінансових операцій по переліку всіх рахунків загального та спеціального фондів, співпраця  з «ПриватБанком» – отримання та видача грошових коштів по оформленим заявкам та реєстрам; складання касових звітів про рух грошових коштів; складання первинних бухгалтерських документів по касовим операціям; оформлення прибуткових та видаткових ордерів та ведення книги їх реєстрації; видача грошових коштів по платіжним відомостям; ведення касової книги.

– спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Таврійської міської ради – складання  кошторису до бюджету,  складання штатного розпису по бюджетним закладам, підготовка розрахунків до проекту бюджету на наступний рік по бюджетним установам, звітування щокварталу про виконання плану по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ, підготовка пояснювальної записки до звіту про фактичну наявність на початок і кінець звітного періоду, розробляє програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ, внесення змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку міста, підготовка матеріалів, розробляє та контролює реалізацію міських програм соціально-економічного розвитку міста, підготовка  рішень про затвердження міських програм на поточний рік, співпраця з Фінансовим управлінням міста Нова Каховка та з заступником міського голови з питань формування та реалізації міських програм.

– спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Таврійської міської ради –          внесення розписів до бюджету, балансування доходів з видатками міського бюджету, складання та подання мережі розпорядників коштів місцевого бюджету на паперових та електронних носіях до Управління Державної казначейської служби України у місті Нова Каховка та до Фінансового управління в місті Нова Каховка, внесення змін до бюджету щомісячно та на протязі року, оформлення належним чином документації по змінам, щомісячний звіт по фактичним даним використання бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету; план; каса; факт; заборгованість на кінець звітного періоду, заповнення місячних, квартальних та річних електронних форм бухгалтерської звітності по установам та статтям видатків, контроль за споживанням та ведення  розрахунків по електроносіям; щомісячно звіт, ведення актів звірок розрахунків між виконкомом Таврійської міської ради та розпорядниками коштів місцевого бюджету за електропостачання та газопостачання, підготовка рахунків розпорядникам коштів місцевого бюджету за електропостачання та газопостачання, контроль та ведення листування, пов’язаного з вирішенням спірних питань між підприємствами і організаціями, систематизація законодавчих і нормативних актів відповідно до прийнятої системи кодифікації, ведення контролю за виконанням планових асигнувань бюджету по установам Таврійського виконкому по функціональним і економічним кодам.

Конкурс на заміщення вищевказаних вакантних посад відбудеться 23 лютого 2017 року.

            Вимоги до претендентів : громадянство України; вища освіта відповідного професійного спрямування; стаж роботи у бюджетній сфері за відповідним напрямком не менш 3-х років;  володіння державною мовою; володіння комп’ютером.

Документи приймаються до 22 лютого  2017 року.

Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні за адресою: м. Таврійськ, вул. І.Франка, 29, загальний відділ виконавчого комітету Таврійської міської ради; тел. 7-32-04.