Про ефективне використання коштів міського бюджету

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23.03.2017 року №30
м. Таврійськ

Про ефективне використання
коштів міського бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.01.2017 року № 8 «Про ефективне використання коштів міського бюджету» з метою ефективного використання  коштів міського бюджету,  керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету, передбачених на утримання бюджетних установ та інших  підприємств, установ та організацій, які використовують кошти міського бюджету згідно з додатком.
  2. Визначити відповідальними за виконання заходів, затверджених пунктом 1 цього рішення, головних розпорядників коштів міського бюджету.
  3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Таврійської міської ради (В.А. Єрохіна) забезпечити постійний контроль за виконанням головними розпорядниками затверджених цим рішенням заходів і щокварталу  до 10 числа наступного місяця інформувати міського голову про їх виконання.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Марчука Л.В.

 

Міський голова                                                                              М.І. Різак

 

Додаток
до рішення виконавчого  комітету
___________  № ____

ЗАХОДИ

щодо ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету, передбачених на утримання бюджетних установ  та інших  підприємств, установ та організацій, які використовують кошти міського бюджету

 

  1. Для бюджетних установ, що використовують кошти міського бюджету:

 

1.1. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам здійснювати виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету.

1.2. Розробляти та затверджувати щороку плани заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

1.3. Розробляти та затверджувати щороку плани заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

1.4. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів.

1.5. Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

 

Заступник міського голови                                                   Л.В. Марчук