Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 179 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Р І Ш Е Н Н Я

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на  19 сесії   7 – го  скликання)

№  221                                                                                                 16 березня 2017 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2016 року № 179
«Про міський бюджет на 2017 рік»

Відповідно до статей 22, 23, 71 Бюджетного кодексу України, відповідно до висновку фінансового управління Новокаховської міської ради за результатами розгляду рішення Таврійської міської ради від 23 грудня 2016 року № 179 «Про міський бюджет на 2017 рік», керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 179 «Про міський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:

1.1. У абзацах третьому та четвертому пункту 1 рішення слова та цифри « (додаток № 2)» змінити на слова та цифри «згідно з додатком № 2 до цього рішення».

1.2. У пункті 2 рішення виключити слова «у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами».

1.3. У додатку № 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» за ККД 21000000 «Доходи від власності та підприємницької діяльності» в графах «Всього» та «Загальний фонд» змінити цифру з «300» на «2800».

1.4. Внести зміни до додатку № 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», а саме виключити по ТКВКБМС 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» в графі «Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо» назву «Капітальний ремонт адмінбудівлі виконавчого комітету Таврійської міської ради, по вул. І. Франка, 29».

1.5. Спрямувати вільний залишок коштів у сумі 9660 грн, який склався на рахунку загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2017 року, на покриття дефіциту загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.6. Збільшити видаткову частину загальному фонду міського бюджету за рахунок джерела зазначеного у підпункті 1.5. пункту 1 цього рішення згідно з додатком 2.

  1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрохіна В.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Л.В.Марчука на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, обліку, управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В.).

Міський голова                                                                          М.І. Різак

Таблиця поіменного голосування