Про внесення змін до кошторисних призначень на 2017 рік

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 14.09.2017 р. № 130-р
м. Таврійськ

Про внесення змін до кошторисних призначень на 2017 рік

В зв’язку з необхідністю проведення фінансування видатків спеціального фонду бюджету та отриманням коштів на благодійні внески, гранти та дарунки від підприємств, організацій, фізичних осіб на проведення Дня міста Таврійська та керуючись статтею 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Внести зміни до кошторису доходів і видатків спеціального фонду міського бюджету, а саме за ККД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 5500 грн, які спрямувати на видатки споживання за ТКВКБМС 3500 «Інші видатки» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 5500 грн.
  2. Зміни по видатках зазначені в пункті 1 викласти у додатку до цього розпорядження.
  3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (В.А. Єрохіна) внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                 М.І.Різак

 

до розпорядження міського голови
від  14.09.2017 р № 130-р
     РОЗПОДІЛ
 видатків Таврійського міського бюджету на 2017 рік
               
              грн.
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ ТПКВКМБ/ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них : видатки розвитку Всього видатки споживання з них : видатки розвитку з них :
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
03   Виконавчий комітет Таврійської міської ради           5500 5500         5500
3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення           5500 5500         5500
3500 1040 Інші видатки 5500 5500 5500
    Всього           5500 5500         5500
                             
Міський голова М.І.Різак  
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності В.А.Єрохіна