Про складання проекту міського бюджету міста Таврійськ на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки формування проекту бюджету

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 26.09.2017 р.  №  137-р
м.Таврійськ

Про складання проекту міського бюджету міста Таврійськ
на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки
формування проекту бюджету

 

       З метою своєчасного складання проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки, відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.Покласти в основу складання проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки», макропоказники соціального та економічного розвитку міста.

2.Затвердити План заходів з підготовки складання проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки (додається).

3.Зобов’язати виконавців, відповідальних за підготовку заходів, затверджених пунктом 2 цього розпорядження, своєчасно забезпечити підготовку матеріалів, необхідних для складання проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки та надати їх до відділу бухгалтерського обліку та звітності у визначені терміни.

4.Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Єрхіній В.А.) забезпечити підготовку пропозицій до проекту  міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України.
5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                               М.І. Різак

Додаток
до розпорядження міського голови
від  26.09.2017р.№ 137-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

З ПІДГОТОВКИ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2018  РІК ТА ПРОГНОЗУ НА 2019-2020 РОКИ

№ з/п Зміст заходу Відповідальні

виконавці

Термін виконання
1 2 3 4
1. Провести попередню роботу  по підготовці  проектів кошторисів на 2018 рік та бюджетних запитів на 2018-2020 роки без застосуванням програмно-цільового методу:

–          Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету показники міських програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою, землеустрою, ремонту та утримання доріг, природоохоронних заходів, проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції з відповідними обґрунтованими розрахунками на 2018 рік та прогнозні показники на 2019-2020 роки.

–          Надати до виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо потреби  в бюджетних коштах у 2018 році та в 2019-2020 роках з відповідними розрахунками і обґрунтуваннями.

–     Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету розрахункові обсяги видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах, на 2018-2020 роки.

–          Надати до відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету перелік об’єктів капітального ремонту та будівництва на 2018 рік,  в першу чергу незавершених у 2017 році,  видатки на які  здійснюються з бюджету розвитку міста та прогнозні показники на 2019-2020 роки.

Спеціалісти виконкому до 10.10.2017 року
2. Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності узгоджений перелік першочергових об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2018 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (2019-2020 роки). Заступник міського голови до 10.10.2017 року
 

3

 

Узгодити з відділом бухгалтерського обліку та звітності  ліміти на 2018 рік по комунальних послугах та енергоносіях

 

Заступник міського голови, спеціаліст з питань енергозбереження газопостачання та

теплозабезпечення,

комунального господарства

 

 

до 10.10.2017 року

4. Здійснити прогнозні розрахунки на 2018-2020 роки обсягів надходжень до міського бюджету:

– від орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади міста з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями;

– від орендної плати за землю та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності, з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями.

 

Економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності,

юрисконсульт,

землевпорядник

до 10.10.2017 року
5. Розрахувати прогнозні надходження до бюджету м. Таврійськ  на 2018-2020 роки з відповідними поясненнями до них від:

– земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб з урахуванням кількості платників та площ земельних ділянок, що оподатковуються;

– акцизного податку;

– єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб), кількості платників та очікуваних втрат (припинення підприємницької діяльності, зміна системи оподаткування, інше);

– податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– екологічного податку;

– інших податків і зборів, обов’язкових платежів.

Новокаховська ОДПІ,

економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності,

землевпорядник

до 10.10.2017 року
6. Розрахувати прогнозні надходження до міського бюджету на 2018-2020 роки від адміністративних штрафів, що накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету Адміністративна комісія до 10.10.2017 року
7 Здійснити прогнозні розрахунки надходжень до міського бюджету на 2018-2020 роки від плати за надання адміністративних  послуг:

– плата за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.

 

Відділ реєстрації

 

до 10.10.2017 року
9 Надати до фінансового управління Новокаховської міської ради пропозиції показників проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки з врахуванням частини четвертої  статті 77 Бюджетного Кодексу України. Відділ бухгалтерського обліку та звітності до 20.10.2017 року
10 Підготувати інформацію про соціально-економічний стан міста Таврійськ у 2017 році та прогноз його розвитку на 2018-2020 роки.

 

Економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності до 01.11. 2017 року

 

11 Розглянути проект рішення про міський бюджет на 2018 рік на засіданні постійної комісії з питань планування бюджету, обліку  управління та приватизації власності міської ради.

 

Міський голова, спеціалісти виконкому до 10.12 2017 року

 

12 Розробити план заходів щодо наповнення бюджету міста Таврійськ на 2018 рік та вишукування додаткових джерел надходжень Відділ бухгалтерського обліку та звітності до 25.12 2017 року

 

 

 

13 Підготувати проект рішення Таврійської міської ради “Про затвердження штатної чисельності працівників виконавчого комітету” Керуюча справами виконкому до 25.12 2017 року

 

14 Затвердити рішення про міський бюджет на 2018 рік сесією міської ради Секретар міської ради до 25.12.2017 року
15  Надати до фінансового управління Новокаховської міської ради затверджене рішення про бюджет на 2018 рік Відділ бухгалтерського обліку та звітності В 3-денний термін після затвердження рішення про бюджет на 2018 рік

 

16 Скласти та затвердити розпис доходів та видатків міського бюджету, довести до розпорядників коштів помісячний розподіл бюджетних призначень.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності В місячний термін після затвердження бюджету

 

Міський голова                                                                                                                                                         М.І.Різак