Адаптація – важливий етап для учнів

Адаптація – важливий етап для учнів

09.11.17року  в ЗОШ № 7 (директор Л.Грішагіна) відбувся консиліум «Адаптація учнів до 1 класу» та «Адаптація п’ятикласників до навчання в середній ланці ».

 Мета заходу залучити учасників педагогічного консиліуму до активного обговорення проблеми адаптації першокласників та учнів п’ятих класів до навчання в школі; створити умови для аналізу свого особистісного досвіду і професійної компетентності; виробити рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу з проблемних моментів адаптації.

   У жовтні  2017 р. з метою виявлення учнів, які потребують психологічної підтримки, здійснення  особистістно-орієнтованого підходу в навчанні, створення необхідних умов для розвитку і соціалізації учнів, практичний психолог Т.Лемешева дослідила рівень адаптації  учнів 1-х та  5-х класів  до навчання.

Доказом, що дитина  адаптувалася у шкільному оточенні, служить про­дуктивність у навчальній діяль­ності, позитивне емоційне самопо­чуття, відсутність внутрішньої на­пруженості.

Більшість дітей адаптується до школи досить швидко, із задово­ленням відвідує заняття та ви­конує завдання, почуваються комфортно. Діти з низьким рівнем адаптації будуть залучені до корекційно-розвивальних занять.

Т.Лемешева надала психологічні рекомендації для вчителів, батьків та адміністрації.