Гра – королева дитинства

Гра – королева дитинства

Гра посідає чільне місце в системі фізичного, мораль­ного, трудового та естетичного виховання дошкільнят. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні пот­реби.

Організована ігрова  діяльність дошкільників посідає особливе місце у системі організованих основних впливів,оскільки власне ігрова діяльність є провідною упродовж усього дошкільного віку. В межах ігрової діяльності відбуваються найважливіші зміни у дитячій психіці: виникають визначні для успішного розвитку новоутворення, максимально виявляються психічні  властивості й процеси, розвиваються ключові риси характеру, започатковуються базові якості особистості.

Вихователь – організатор гри є співучасником формування нового типу культурної свідомості, провідником нових технологій і форм виховання, розвитку дітей і їхнього дозвілля. Така  діяльність потребує постійної готовності  до самовдосконалення.  Саме тому в ДНЗ «Джерельце» 29 листопада 2017 року було проведено педагогічну раду «Гра як важливий засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку.»

Розглядалися питання про роль гри для розвитку творчих здібностей дітей, соціальну адаптацію дітей засобами гри, розумове та моральне виховання дітей в процесі ігрової діяльності.

Педагогічна рада пройшла у формі круглого столу. Вихователі обмінювалися досвідом з ігрової діяльності, ділилися новинками дидактичних та рухливих ігор, підкреслили неоцінене значення народних ігор для національно-патріотичного виховання дошкільників.

Підсумовуючи, педагоги закладу дійшли висновку, що засобами гри формується особистість дитини. Гра виступає важливим засобом навчання та виховання дітей, підготовки їх до школи та майбутнього життя.