В екології природи й екології душі – єдиний шлях

           В екології природи й екології душі – єдиний шлях

Природа – могутнє джерело пізнання , яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу.
Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.
Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини, передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям.
Сучасні концепції дошкільного виховання орієнтують практиків на формування особистості як одне з першочергових завдань навчально-виховної роботи з дошкільнятами. Важливою ознакою розвиненої особистості дитини є активність, котра проявляється у різних сферах: ігровій, трудовій діяльності, пізнанні навколишнього, взаєминах з дорослими та однолітками. Це робить особливо актуальним пошук таких педагогічних технологій, в основі яких лежало б забезпечення активної позиції вихованців, надання їм ініціативи у найрізноманітніших видах діяльності.

       З метою покращення знань педагогів з екологічного виховання в ДНЗ я\с  «Джерельце» відбувся брейн – ринг « Підвищення екологічної компетентності педагогів». Вихователі змагалися в конкурсах: « Екологічна розминка», « Вгадай за пантомімою», « Народні прикмети», створювали « Екологічний млин» та інше. Під час проведення брейн – рингу панував гарний настрій та доброзичлива атмосфера. Педагоги поповнили свої знання з екології та отримали заряд позитивних емоцій.

Вихователі закладу чітко усвідомлюють, що роботу з екологічного виховання треба проводити не тільки з дітьми, але і з батьками.

 У дошкільному закладі влаштовуються для дітей та батьків різні заходи (наприклад, свята  «Овочевий бал», «Урожай зберемо і в танок підемо» Організовуються виставки дитячих робіт на тему : «Фантазії дитини і природи», де представляються малюнки дітей; аплікації з листя, соломки; осінні букети та іграшки з природного матеріалу.

     «Природа стає виховним могутнім фактором лише тоді, коли маленька людина після трьох – чотирьох років навчання… з подивом приходить до думки: світ навколо мене став багатшим, красивішим і ця зміна світу – моя праця, це я.» (Сухомлинський В.О. )