Про затвердження містобудівної документації «Генеральний план міста Таврійськ Херсонської області»

            ПРОЕКТ

 РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 26- й сесії  7-го скликання)

№   _____                                                                                                   ________ 2017  року

Про затвердження містобудівної документації
«Генеральний план міста Таврійськ Херсонської області»

 

         З метою обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Таврійськ, відповідно до рішення сесії Таврійської міської ради № 498 від 11.12.2014 року «Про затвердження Програми розробки Генерального плану міста Таврійськ на 2014-2015 роки»,  рішення сесії Таврійської міської ради № 46 від 15.01.2016 року «Про подовження дії Програми розробки Генерального плану міста Таврійськ на 2016 рік»,   розробленого плану зонування території, розглянувши матеріали містобудівної документації «Генеральний план міста Таврійськ Херсонської області», план зонування території міста Таврійськ, розробка розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий та мирний період м. Таврійськ», розроблену Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя (м.Київ) згідно з договорами від _________ р. № _________, керуючись статтями 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», пунктом 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ИРІШИЛА:

  1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план міста Таврійськ Херсонської області» та в складі комплексу містобудівної документації:

         1.1. План зонування території міста Таврійськ.

1.2 Розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий та мирний період м. Таврійськ.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В. та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (Молчан А.В.).

Міський голова                                                                              М.І.Різак