Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам міста

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.12.2017 року № 104
м. Таврійськ

Про затвердження Порядку виплати
одноразової матеріальної допомоги громадянам міста

 

         Враховуючи численні звернення громадян міста, які тимчасово опинилися в скрутному матеріальному становищі  в зв’язку з тяжкими хворобами, необхідністю проведення складних операцій в лікувальних закладах, постраждалих від пожеж та аварій, з метою підтримки осіб, які приймають участь в антитерористичній операції, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,   Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», керуючись статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Таврійської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам міста (додаток 1).
 2. Затвердити склад комісії по наданню громадянам міста одноразової матеріальної допомоги (додаток 2).
 3. Рішення виконавчого комітету Таврійської міської ради від 22.09.2016 року №89 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги громадян міста» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконкому Бондар Л.В.

Міський голова                                                                    М.І.Різак

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2017 року №104

ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам

         Даний Порядок розроблений відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»та інших законодавчих актів.

Одноразова матеріальна допомога надається:

а) громадянам, які тимчасово потрапили у скрутне матеріальне становище: постраждали від стихійного лиха, пожежі або аварії від 200 гривень;

б) громадянам, які потребують допомоги в зв’язку із тяжкою хворобою, проведенням складних операцій від 200 гривень;

в) одиноким  малозабезпеченим  непрацездатним  громадянам,  які потрапили у скрутне становище (жінкам після досягнення 55 років, чоловікам після досягнення 60 років, інвалідам І групи незалежно від віку) від 200 гривень;

г) малозабезпеченим сім’ям з дітьми від 200 гривень;

д) учасникам антитерористичної операції, сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичної операції –  у розмірі від 1000 (одна тисяча) гривень;

є) на поховання сім’ям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції – у розмірі 3000 (три тисячі) гривень;

ж) пенсіонерам, ветеранам війни та праці в зв’язку з ювілейними датами –  у розмірі від 1000 (одна тисяча) гривень;

з) на поховання померлого (померлої) – у розмірі від 1000 (тисячі) гривень.

Громадянам, що відносяться до підпунктів  «в», «г» матеріальна допомога надається, якщо розмір доходу, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

 1. Порядок надання допомоги:

2.1. Для одержання  матеріальної допомоги громадянами, що відносяться до підпунктів « а», «б» , «в», «г» п.1 цього положення, надається:

– заява та згода на обробку персональних даних громадян;

– довідка про склад сім’ї,

– копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків;

– акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

– довідка про доходи заявника та членів його сім’ї, які проживають разом з заявником, або документи, що підтверджують відсутність таких документів;

– документи, які підтверджують необхідність його лікування, пожежу,  нещасний випадок або інші особливі обставини.

У разі тяжкого захворювання, негайного проведення лікування з хірургічним втручанням чи обставин, які об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати без сторонньої підтримки, надається допомога у виняткових випадках без довідок про доходи та склад сім’ї.

Заявник може надати додатково інші документи, які розкривають суть обставин, внаслідок яких він потребує надання матеріальної допомоги.

2.2. Для одержання  матеріальної допомоги громадянами, що відносяться до підпункту  «д»  п.1 цього положення, надається:

 • заява та згода на обробку персональних даних громадян;
 • довідка про склад сім’ї,
 • копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;
 • довідки, листи, посвідчення уповноваженого органу, які підтверджують безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

2.3. Для одержання  матеріальної допомоги громадянами, що відносяться до підпункту  «є»  п.1 цього положення, надається:

 • заява та згода на обробку персональних даних громадян;
 • довідка про склад сім’ї,
 • копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків;
 • копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків особи, яка бере участь в антитерористичної операції;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;
 • довідки, листи, посвідчення уповноваженого органу, які підтверджують безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

2.4. Для одержання  матеріальної допомоги громадянами, що відносяться до підпункту  «ж»  п.1 цього положення, надається:

 • заява та згода на обробку персональних даних громадян;
 • довідка про склад сім’ї,
 • копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків;
 • копія свідоцтва про смерть особи, яка приймала безпосередню участь в антитерористичній операції ;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;
 • довідки, листи, посвідчення уповноваженого органу, які підтверджують безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

2.5. Для одержання  матеріальної допомоги громадянами, що відносяться до підпункту «з» п.1 цього положення, надається :

 • копія паспорта та облікової карти фізичної особи – платника податків;
 • копія пенсійного посвідчення;
 • копія свідоцтва ветерана війни (за наявністю).

Підставою для розгляду питання про надання матеріальної допомоги пенсіонерам, ветеранам війни та праці в зв’язку з ювілейними датами, є лист – клопотання  голови громадської організації  «Організація ветеранів війни та праці міста Таврійська».

2.6. Порядок надання допомоги на поховання померлого (померлої), що відносяться до підпункту «ї» п.1 цього положення:

2.6.1. Виконавцю волевиявлення  померлого  або  особі,  яка  зобов’язалася поховати померлого громадянина надається матеріальна допомога на поховання померлого (померлої) :  1) аспіранта,  докторанта,  клінічного  ординатора,  студента вищого  навчального закладу I-IV рівня акредитації,  що навчається за денною формою,  учня професійно-технічного навчального закладу, якщо  померлий  не  утримувався  особою,  застрахованою  в системі загальнообов’язкового державного соціального  страхування;  особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
2) дитини,  на  яку  один  з  батьків (опікун,  піклувальник, усиновитель),  що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування,  отримував допомогу відповідно до Закону  України  “Про  державну  допомогу  сім’ям   з   дітьми” ;
3) особи,  не  застрахованої  в системі загальнообов’язкового державного  соціального  страхування,  яка  отримувала  на  дитину допомогу  відповідно  до  Закону  України  “Про  державну допомогу сім’ям з дітьми” або  Закону  України  “Про  державну соціальну допомогу   інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам”;
4) особи,  яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала,  не перебувала на службі,  не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;
5) особи,  яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної  допомоги  відповідно  до  Закону України “Про державну соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та інвалідам” .
2.6.2. Допомога  на  поховання  померлої  особи  з числа тих,  що зазначені у пункті 5.1 цього Порядку,  надається за останнім  місцем її  проживання  з  коштів  місцевого  бюджету.
2.6.3. Для одержання  матеріальної допомоги на поховання виконавцем волевиявлення  померлого  або  особою,  яка  зобов’язалася поховати померлого надається:
заява та згода на обробку персональних даних громадян; паспорт  чи  інший  документ,  що  посвідчує особу  виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов’язалася поховати померлого;
облікова карти фізичної особи – платника податків;
копії свідоцтва  про смерть;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (оригінал);
копія трудової книжки померлого;
довідка про склад сім’ї.

2.6.4. Розмір допомоги на поховання становить від 1000 гривень. Розмір допомоги на поховання переглядається по мірі необхідності.
2.6.5. Документи на виплату допомоги на поховання приймаються на протязі шести місяців після смерті особи. Допомога виплачується у розмірі, встановленому на день смерті.
2.6.6. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала  на  повному  державному  утриманні  у  відповідній установі  (закладі)  (крім  випадків,  коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов’язалася поховати померлого).

 1. Загальна сума одноразової матеріальної допомоги громадянам на відповідний рік встановлюється відповідним рішенням Таврійської міської ради при затвердженні бюджету.
 2. Одноразова матеріальна допомога категоріям громадян, зазначених у пункті 1 цього Порядку, надається не частіше 1 разу на рік.
 3. Одноразова матеріальна допомога громадянам надається за пропозицією комісії по наданню громадянам міста одноразової матеріальної допомоги. Якщо, згідно пропозиції комісії розмір одноразової матеріальної допомоги становить суму до 2000 грн., то рішення про її надання приймається розпорядженням міського голови.

Якщо сума допомоги становить суму 2000 грн. і  більше, рішення про її надання приймає виконавчий комітет Таврійської міської ради.

 1. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом.
 2. Склад комісії по наданню громадянам міста одноразової матеріальної допомоги затверджується рішенням виконавчого комітету Таврійської міської ради.
 3. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання.
 4. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
 5. Оформлення протоколу комісії та підготовка розпорядчих документів про надання одноразової матеріальної допомоги покладається на секретаря комісії, спеціаліста з питань контролю.
 6. Розгляд заяв громадян про надання одноразової матеріальної допомоги проводиться в терміни, встановлені Законом України “Про звернення громадян ”.
 7. Даний Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам поширюється на громадян, які мешкають на території міста Таврійська.

Керуюча справами виконкому                                                                       Л.В.Бондар

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2017 року №104

С К Л А Д
комісії по наданню громадянам одноразової матеріальної допомоги

Бондар Лариса Вікторівна керуюча справами виконкому, голова комісії;
Чухно Діана Юріївна спеціаліст з питань контролю, секретар комісії
Члени комісії:
Єрохіна Валентина Анатолівна начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;
Лазор Натта Рафаїлівна начальник загального відділу;
Павличенко Марина Володимирівна юрисконсульт виконкому;
Сніцар Тамара Петрівна спеціаліст з питань оргмасової роботи
Чабан Надія Максимівна голова громадської організації «Організація ветеранів міста Таврійська».

 

Керуюча справами виконкому                                            Л.В. Бондар