Про міський бюджет на 2018 рік

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  21.12.2017 р. № 100
м. Таврійськ

Про міський бюджет на 2018 рік

Заслухавши пропозиції начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Єрохіної В.А. щодо показників проекту міського бюджету на 2018 рік відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 10733400 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 339870 грн., у тому числі бюджету розвитку 274560 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  – 10596400 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 476870 грн., у тому числі бюджету розвитку – 411560 грн.

– профіцит міського бюджету у сумі 137000 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 137000 грн. (додаток № 2).

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
137000 грн. (додаток № 2).

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 10596400 грн. та спеціальному фонду 476870 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  50000 гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівникам бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4549014 грн. згідно з  додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Виконавчому комітету Таврійської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Начальнику бухгалтерського обліку та звітності (Єрохіній В.А підготувати рішення міської ради “Про міський бюджет на 2018 рік” та надати його на розгляд постійних комісій міської ради.
 5. Дане рішення затвердити на черговому засіданні сесії міської ради.
 6. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                М.І.Різак

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Додаток № 4

Додаток № 5