Про міський бюджет на 2018 рік

Р І Ш Е Н Н Я

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 26 сесії  7 – го  скликання)

№  328                                                                                 22 грудня 2017 року

Про міський бюджет на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 10733400 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 339870 грн., у тому числі бюджету розвитку 274560 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки міського бюджету у сумі 11073270 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  – 10596400 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 476870 грн., у тому числі бюджету розвитку – 411560 грн.

– профіцит міського бюджету у сумі 137000 грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 137000 грн. (додаток № 2).

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
137000 грн. (додаток № 2).

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 10596400 грн. та спеціальному фонду 476870 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  50000 гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з  додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівникам бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4549014 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Виконавчому комітету Таврійської міської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, обліку управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В.).

 

Міський голова                                                                       М.І.Різак

Таблиця результатів поіменного голосування