Гуманні відносини в школі № 7

Минулого тижня вчитель Таврійської школи №7 Любов Кучма провела друге засідання майстер-класу «Стати найкращою версією самого себе» для вчителів початкових класів на тему: «Роль спілкування у формуванні гуманних взаємовідносин».

Любов Дмитрівна ознайомила присутніх колег з методичними рекомендаціями  для організації спілкування вчителя та учня  на засадах гуманної педагогіки. Після чого педагоги прийняли участь у вирішенні педагогічних  ситуацій  як шлях до душі дитини.

Взаємодія «вчитель – учень» можлива лише за умови дотримання демократичного, гуманного стилю спілкування, за якого позиція вчителя випливає з інтересів дитини і перспективи її подальшого розвитку. Найголовнішим моментом у спілкуванні з дітьми є встановлення особистісних контактів з кожною дитиною. Особистісний контакт створює впевненість учня в тому, що його «бачать», «помітили», ним цікавляться, про нього піклуються, на нього звертають увагу. В. Сухомлинський підкреслював, що «вчитель, який належить до гуманної педагогіки, повинен бути другом і однодумцем, тобто переживати разом зі своїми вихованцями радість боротьби  за досягнення мети, перемагати  труднощі».

Тому саме сьогодні відчувається потреба в новому типі стосунків між учителем та учнем, в основі яких лежали б не підлеглість і покора, а співпраця, відкритість і довіра. Організація співробітництва з учнями на уроці передбачає використання різноманітних прийомів: спільне визначення мети уроку, створення ситуації вільного вибору навчального діалогу, використання рольової гри, участь дітей в оцінці уроку, доборі навчального матеріалу і інше.

У своїй діяльності Любов Дмитрівна використовує гуманно-особистісну технологію як імпульс для подальших пошуків і вдосконалення педагогічної майстерності. Поширюючи свій досвід роботи, намагається допомогти учителям звільнитися від авторитарного способу мислення, від звичок авторитарного спілкування з учнями, а спрямовувати педагогів на самовдосконалення, на облагороджування  їх розуму, серця і почуттів, сприяти розширенню свідомості, привносячи в неї поняття духовного гуманізму.