Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території Таврійської міської ради

Відповідно до ст. 25, 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», ст. 3 Закону України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 140, ст..146 Конституції України, з метою забезпечення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території селищної ради, створення сприятливих умов для відпочинку громадян, запобігання порушенням тиші, громадського порядку, іншим негативним наслідкам роботи підприємств, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про Порядок погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території міської ради (додаток № 1).
2. Затвердити форму бланка погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території міської ради (додаток № 2).
3. Затвердити форму бланка заяви щодо погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщених на території міської ради (додаток № 4).

 1. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від від __.__.20__р. №____ «Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та погодження на розміщення об’єктів сфери послуг в м.
  5. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Л.В. Марчука

Міський  голова                                                                                                 М. І. Різак

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Проект рішення сесії Таврійської міської ради «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території міської ради»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Відповідно до ст. 25, 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», ст. 3 Закону України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.. 140, ст..146 Конституції України розроблено проект рішення сесії Таврійської міської ради «Про затвердження Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території міської ради». Окремі підприємства, які розташовані на території ради, припиняють свою діяльність не ставлячи до відома виконавчий комітет Таврійської міської ради, порушують режим роботи підприємств, змінюють вид діяльності, порушують Закон України «Про захист населення від шкідливого впливу шуму, вібрації та інших фізичних факторів».
Також в деякій мірі є розбіжності в чинному законодавстві з даного питання – Законі України «Про місцеве самоврядування» і нижчезазначених постановах Кабінету Міністрів України.
Підпунктом 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006р. №833, Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. №854 (зі змінами), Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002р. №218 (зі змінами), суб’єкти господарювання самі встановлюють режим роботи за погодженням з органами місцевого самоврядування.

 1. Цілі прийняття регуляторного акту.

Цілями розробки регуляторного акту «Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міської ради» є :

– встановлення прозорого механізму погодження режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міської ради;
– максимальна деталізація всіх процедур встановлення режимів роботи;

– забезпечення сприятливих умов для суб’єктів господарювання під час підготовки та отримання ними документа про встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування;
– скорочення витрат часу фізичних та юридичних осіб під час встановлення за погодженням з власниками зручного режиму роботи;

– забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування, врахування їх думки при встановленні режиму роботи;
– зменшення кількості злочинів у вечірній та нічний час, що скоєні у стані алкогольного сп’яніння.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Для досягнення поставлених цілей пропонуються такі альтернативні способи:
1. збереження існуючого стану приведе до безконтрольного режиму роботи магазинів та сфери обслуговування. Як наслідок приведе до порушення спокою мешканців міської ради, а також порушення Правил благоустрою території міста, звернень мешканців з скаргами до виконавчого комітету міської ради;

 1. прийняття регуляторного акту установить чіткі вимоги до підприємців по порядку роботи підприємств, установить однакові вимоги для всіх суб’єктів господарювання та надасть більші можливості для контролю даної сфери виконавчими органами на території міської ради, також зменшить кількість звернень громадян в зв’язку з порушенням чинного законодавства України.
  4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. Вказану вище проблему пропонується розв’язати після затвердженням даного рішення, шляхом зобов’язання всіх підприємств торгівлі та побутового обслуговування оформляти погодження режиму роботи об‘єкту торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, розміщеного на території міської ради.

Проектом зазначеного рішення передбачена регламентація дій суб’єктів господарювання, а саме:
– надати перелік документів відповідно додатків до рішення сесії Таврійської міської ради;
– врахувати інтереси громадян при розміщенні об’єктів торгівлі та сфери послуг в житлових будинках,  окремих приміщеннях або на прибудованих територіях. Реалізація такого регуляторного акта забезпечить:
– покращення умов торговельного та побутового обслуговування населення;
– вдосконалення режимів роботи;

– посилення відповідальності виконавчих органів Таврійської міської ради та суб’єктів господарювання з питань обслуговування населення.

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
  Постійна робота з суб’єктами господарювання приведе до досягнення визначених цілей.
  6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
  Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється дія цього акта.
  Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування, які мають різний характер і соціальний ефект.
  Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу Вигоди Витрати
Суб’єкти господарювання Спрощення процедури отримання документа про погодження режиму роботи, зниження бар’єрів для зайняття підприємницької діяльності, зменшення кількості документів Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат
Виконавчий комітет Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, суб’єктів які зайняті в малому та середньому бізнесі.

 

Врахування конституційних прав мешканців будинків на відпочинок.

Витрат не потребує, тільки витрати для опублікування регуляторного акта
Населення ради Покращення якості торговельного, побутового обслуговування населення, можливість впливати на погодження режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг в нічний час. Витрат не потребує.
 1. Строк дії регуляторного акта.
  Даний проект рішення сесії Таврійської міської ради ради « Про затвердження Положення про погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового бслуговування та іншого призначення на території міської ради» є загальнообов’язковим до застосування на території ради та може бути використаний протягом необмеженого терміну.
  8. Показники результативності регуляторного акта. Для даного регуляторного акта було визначено статистичні показники результативності, які безпосередньо пов’язані із цілями та мають числовий вимір. Тобто, цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.
  Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:
  1) кількість прийнятих заяв (та документів що додаються до неї), що подає суб‘єкт господарювання для погодження режиму роботи об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування;

2) кількість виданих погоджень на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, в тому числі в нічний час;

3) кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру;

4) площа об’єктів торгівлі та сфери послуг, яким погоджено режим роботи;

5) кількість звернень громадян з питань порушень режимів роботи.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
  Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення рішення таврійської міської ради. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії спеціалістом І катеорії виконавчого комітету міської ради. Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом.

 

Спеціаліст І катеорії виконавчого комітету