Про затвердження детального плану території окремої земельної ділянки

ПРОЕКТ         

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 29 – й сесії 7-го скликання)

№  ____                                                                          _______ 2018    року

Про затвердження

детального плану території

окремої земельної ділянки

 

З метою раціонального використання земельного фонду міста, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”, керуючись статтею 12 Закону України “Про основи містобудування”, статтями 12, 39, 151 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити детальний план території окремої земельної ділянки, розташованої в м. Таврійськ по вул. Незалежності для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на землях промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, за функцією використання – комерційні землі, площею 4,2938 га, розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю “Укргенплан” для оформлення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В. та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (МолчанА.В.).

Міський голова                                                                                  М.І.Різак