Розвиток креативного мислення – шлях до ефективного навчання

В умовах постійно зростаючого обсягу інформації, навчального матеріалу, що має засвоїти дитина, виникає потреба шукати шляхи ефективного навчання, приховані резерви розумової активності.

Сучасність вимагає нестандартного бачення проблеми, пошуку дійових нешаблонних рішень, кількох варіантів розв’язання запропонованої задачі, розглядання відомого з нових позицій. Така творча діяльність дитини забезпечується специфічними здібностями, які називають креативністю. Вона полягає в умінні висувати неординарні і ідеї, уникати в мисленні традиційних схем.

Творчо підходить до розвитку креативного мислення своїх підопічних Тетяна Лемешева, психолог Таврійської школи № 7. Саме завдяки елементам атр -терапії та пісочної терапії діти з нетерпінням чекають занять, де створюються умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного бажання самостійно вирішувати поставлені задачі, можуть дістати розвитку.

Здатність до креативності у молодших школярів є неймовірно високою, вважає Тетяна Лемешева. Дитина високої творчої спрямованості бажає з головою заглибитись у те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, висловлює багато різних міркувань.

Зрозуміло, що здатність дитини до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, – це виняток, рідкісне явище у звичайному класі. Проте потенційна творчість притаманна кожній дитині.

Для подолання інерції мислення психолог пропонує учням практичні вправи, ігри та завдання, головна мета яких є розвиток творчої уяви, фантазії, концентрації уваги.

Наприклад, придумати якнайбільше способів використання каблучки, цвяха, намалювати символи до слів:

гроші —— ?     сім ‘я—–?      пісня—–?

мандрівка—-?     сила——?     любов—-?

Або діти заздалегідь готують дома предмети незвичайної форми та загортають у декілька газет. Учню пропонують відгадати що в газеті навмання.

За описом визначити, що знаходиться в чорній шухляді.

Пропонується завдання для розвитку оригінальності, креативності мислення. Та багато інших інтерактивних завдань.

Для розвитку когнітивних процесів проводиться гра «Очманілі рученята» –виконання малюнків, схем, експериментальних завдань обома руками одночасно.

З метою формування креативності мислення Тетяна Лемешева застосовує такі види робіт, які розвивають уміння об ‘єднувати окремі частини в систему, класифікувати, порівнювати, аналізувати відношення між поняттями, уміння зрозуміти зміст і знайти адекватне йому слово, поширюють словниковий запас, виявляють здібності до поетичної творчості.

Наприклад, «Спільне-відмінне», «Знайди пару», «Подвійне значення».

Отже, розмаїття матеріалу, застосування в межах однієї навчальної дисципліни не тільки специфічних для неї завдань, а і задач, які побудовані на матеріалі інших дисциплін, – ще один чинник розвитку розумових здібностей учнів.

Створення атмосфери довіри між учителем і учнем, позитивного ставлення, відвертості, підтримки та оптимізму, що заражає інших, наявність прикладу креативної поведінки, достатня свобода думки учнів – ось умови, що формують творчу особистість у цілому і творчі здібності зокрема, стверджує психолог, застосовуючи ці прийоми в повсякденній своїй практиці.