Про проведення інвентаризації житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які проживають на території Таврійської міської ради

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

 

 

від 16.04.2018р. № 54-р

м. Таврійськ

 

Про проведення інвентаризації житла

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа, які проживають

на території Таврійської міської ради

 

 

З метою проведення детальної інвентаризації та складання оцінки придатності для проживання житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які проживають на території Таврійської міської ради, відповідно до статей 47, 48 Конституції України, статті 71 Житлового Кодексу України, статті 11 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, статті 32 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, статей 18, 24, 25 Закону України „Про охорону дитинства”, законів України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”, „Про захист персональних даних”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2015 року №82 „Про  забезпечення   в  області захисту житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”, розпорядження міського голови м. Нова Каховка від 06.04.2018 р. № 131-р «Про проведення інвентаризації житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які проживають на території Новокаховської міської ради», керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

  1. Для перевірки стану збереження та здійснення детальної інвентаризації і оцінки придатності для проживання житла, що належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які мешкають на території Таврійської міської ради:

1.1. Створити комісію для здійснення детальної інвентаризації, перевірки стану збереження, оцінки придатності для проживання житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що проживають на території Таврійської міської ради.

1.2. Затвердити форму акту обстеження (інвентаризації) стану утримання житла, яке на праві власності чи користування належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, або особі з їх числа.

1.3. Провести протягом квітня – травня 2018 року детальну інвентаризацію та оцінку придатності для проживання житла, яка належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

1.4. До 20 травня 2018 року інформувати службу у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради щодо проведення інвентаризації із наданням оригіналів документів по перевірці.

1.5. Забезпечувати на території Таврійської міської ради своєчасну постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності у них житла за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування їх у державні заклади, прийомні сім’ї чи будинки сімейного типу.

1.6. Здійснювати обстеження технічного стану житла, яке знаходиться на праві власності чи користування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради та направляти матеріали на їх адресу.

1.7.  За результатами виконання бюджету за перше півріччя 2018 року розглянути питання щодо підготовки проектів програм по відновленню, ремонту житла, яке належить на праві власності дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Марчука Л.В.

 

Міський голова                                                                              М.І. Різак

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

Склад комісії для інвентаризації та оцінки придатності

для проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

 піклування, та осіб з їх числа, які мають право власності/користування житлом на території Таврійської міської ради

 

 Марчук Леонід Володимирович – заступник міського голови,

голова комісії;

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
 Шашликова Тетяна Володимирівна – спеціаліст з питань дітей, сім’ї та молоді, освіти, культури та спорту;
Главацький

Олександр Арсентійович

– директор КП «Таврійське ЖЕУ»;
 Бондар Лариса Вікторівна – керуюча справами виконкому;
Павличенко

Марина Володимирівна

– юрисконсульт.

 

Заступник міського голови                                                       Л.В. Марчук

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

АКТ

обстеження (інвентаризації) стану утримання житла, яке на праві

власності  чи користування належить дитині-сироті та дитині,

позбавленій батьківського піклування, або особі з їх числа

 

від _________________ 2018 року

 

Ми, комісія у складі: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

здійснили перевірку стану збереження житла та проведення інвентаризації житлового приміщення (або частки житла), яке на праві власності_______________________________                                                                                                                                              (зазначити)

чи праві користування належить _________________________________________ дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування (необхідне підкреслити), ___________  року народження.

Дане житлове приміщення знаходиться за адресою: _________________
_____________________________________________________________________________ і належить на праві власності дитині, матері, батьку, бабусі, дідусю дитини (необхідне підкреслити)__________________________________________________________________

(ПІБ особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(зазначити підтверджуючі право власності документи)

Інформація про стан житла:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Передано в оренду: __________________________________________________________________

(зазначити, коли, ким передано в оренду, кому, підтверджуючі документи (договір про оренду, його  дата, номер тощо)

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________В ході  інвентаризації встановлено, що у житловому приміщенні, яке на праві користування належить дитині, проживають:

– біологічні батьки (родичі) дитини:______________________________________________

(вказати ПІБ, ступінь родинних відносин )
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ які ведуть аморальний спосіб життя;

– проживають інші особи, які є родичами дитини __________________________________________________________________

(вказати ПІБ, ступінь родинних відносин)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

проблеми, виявлені у ході проведення інвентаризації (зазначити конкретно) ____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок інвентаризаційної комісії_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами проведеної інвентаризації рекомендовано________________________________________________________________

(зазначити кому і які саме надано рекомендації)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Члени інвентаризаційної комісії:

 

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

ПІБ ______________________________              підпис ______________________________

 

З актом ознайомлено ___________________________________  _________________

(ПІБ особи – власника житла)                                   (підпис)

«________»__________________ 2018 року

 

Заступник міського голови                                                       Л.В. Марчук

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо проведення комісіями інвентаризації житла дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві користування (власності)

станом на ________________

 

Регіон Загальна кількість дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування,

які перебувають на первинному обліку, з них:

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інших територіально-адміністративних одиниць, які мають житло у зазначеному регіоні

 

Кількість здійснених перевірок та складених відповідних актів*

кількість дітей зазначеної категорії, які проживають і мають житло на території первинного обліку кількість дітей зазначеної категорії з первинного обліку, які мають житло на іншій територіально-адміністративній одиниці
1 2 3 4 5
         

 

*сума рядка 5 повинна дорівнювати рядкам 2 і 4

 

Заступник міського голови                                                                                                       Л.В. Марчук

Додаток 4

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛА

за результатами інвентаризації станом на __________________

 

 

За результатами інвентаризації встановлено, що житло

Встановлено, що у житловому приміщенні,

яке належить дитині на праві користування

Кількість вжитих заходів за результатами інвентаризації житла, яке належить дитині на праві власності, вказати яких саме заходів вжито

(здійснено списання боргів за комунальні послуги, електро-, газо-, водопостачання, вирішено питання щодо проведення ремонту (відновлення) житла, оформлено

спадщину тощо)

належить дитині зазначеної категорії на праві користування належить дитині (або частка житла) зазначеної категорії на праві власності проживають біологічні батьки (родичі) дитини, які ведуть аморальний спосіб життя проживають інші особи,

які є родичами дитини

придатне для проживання непридатне для проживання потребує ремонту придатне

для проживання

непридатне для проживання потребує ремонту передане в оренду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

 

Заступник міського голови                                                                                                       Л.В. Марчук

 

Додаток 5

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо проведення комісіями інвентаризації житла осіб з числа дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві користування (власності),

станом на __________________

 

Регіон Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у регіоні Кількість здійснених перевірок та складених відповідних актів За результатами інвентаризації встановлено, що житло Встановлено, що у житловому приміщенні, яке належить особі на праві користування Кількість вжитих заходів за результатами інвентаризації житла, яке

на праві власності належить особі

 

належить особі на праві користування

 

належить особі (або частка житла) на праві власності

придатне для проживання непридатне для проживання потребує ремонту придатне для проживання непридатне для проживання потребує ремонту проживають біологічні батьки (родичі) особи, які ведуть аморальний спосіб життя проживають інші особи, які є родичами осіб зазначеної категорії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       

 

Заступник міського голови                                                                                                       Л.В. Марчук

 

Додаток 6

до розпорядження

міського голови

від 16.04.2018р. № 54-р

 

 

Інформація

щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які

 перебувають на квартирному обліку після досягнення ними 16-річного віку

станом на______________________

 

№ з/п ПІБ дитини Дата народження Назва, дата та номер рішення/розпорядження органу місцевого самоврядування, на підставі якого дитину поставлено на квартирний облік Причина, з якої дитина не поставлена на квартирний облік Примітки
1 2 3 4 5 6
           

 

 

Заступник міського голови                                                                                                       Л.В. Марчук