Про дострокове розірвання договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва»

проект

 РІШЕННЯ

      ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                              (Прийнято на 31 сесії  7-го скликання)

№                                                11травня   2018 р.

 

Про дострокове розірвання  договору

№ 6 від 19.09.2016 року

«Про передачу функцій замовника на період

будівництва»

 

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно-монтажне підприємство “Демос” від «03» травня 2018 року № 28 про дострокового розірвання договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва» щодо добудови  135-ти квартирного житлового будинку № 82 по вул. Вокзальній в місті Таврійськ у зв’язку із відсутністю фінансової спроможності ТОВ КБМП «Демос», керуючись статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652 Цивільного кодексу України, статтею  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Достроково розірвати із Товариством з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно-монтажне підприємство “Демос” договір № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва»
  2. Достроково розірвати із Товариством з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно-монтажне підприємство “Демос” додаткову угоду № 1 до договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва».
  3. Надати міському голові повноваження на укладання угоди про дострокове розірвання договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва» та угоди про дострокове розірвання додаткової угоди № 1 до договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва» з Товариством з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно-монтажне підприємство “Демос”.
  4. Затвердити угоду про дострокове розірвання договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва» та додаткової угоди № 1 до договору № 6 від 19.09.2016 року «Про передачу функцій замовника на період будівництва (додається).
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури міста та управління комунальним майном (Волянюк Г.В.).

 

Міський голова                                                             М. І. Різак

 

 

Додаток

до рішення   31- сесії міської ради

7-го скликання від 11.05.2018 р.

 

 

УГОДА  № __

ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
договору «Про передачу функцій замовника на період будівництва»

№ 6 від 19.09.2016р. та додаткової угоди до договору № 6 від 19.09.2016р. «Про передачу функцій замовника на період будівництва»

№1 від 19.09.2016 р.

 

м. Таврійськ                               «____»________2018 р
   

 

Таврійська міська рада, іменована в подальшому Сторона 1, в особі міського голови Різака Миколи Івановича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Таврійської міської ради від «07»_вересня_ 2016 року № 132  “Про передачу функцій замовника на період будівництва”, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно – монтажне підприємство “Демос”, іменоване в подальшому Сторона 2, в особі директора  Хорунжого Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, а разом Сторони, уклали цю угоду про нижченаведене:

 

  1. В зв’язку із відсутністю фінансової спроможності Товариства з обмеженою відповідальністю “Колективне будівельно – монтажне підприємство “Демос”, Сторони домовились :

1.1.Достроково розірвати договір «Про передачу функцій замовника на період будівництва» № 6 від 19.09.2016 року.

1.2. Достроково розірвати додаткову угоду до договору № 6 від 19.09.2016р. «Про передачу функцій замовника на період будівництва» №1 від 19.09.2016 р.

  1. Повернення об’єкта, а саме: 3-ї блок – секції 135-ти квартирного житлового будинку № 82 по вул. Вокзальна в м. Таврійську здійснюється на підставі Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів).
  2. Сторони претензій одна до одної не мають .
  3. Угода вступає в дію з моменту її підписання.
  4. Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

 

Сторона-1                                              Сторона-2

 

Таврійська міська рада           ТОВ  “КБМП       “Демос”

74988, Херсонська область,              73000, м. Херсон,

м. Таврійськ, вул. І.Франка, 29         вул. Леніна, 8

р/р 35416002041992                          р/р 26003210242

МФО 852010                                    ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629

 

Міський голова                                Директор

________________М. І. Різак           ____________________ О.А. Хорунжий

М.П.                                                                             М.П.