Про викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення під реконструкцію їдальні у торгівельно – сервісний комплекс фізичною особою-підприємцем Дячук Олесандром Миколайовичем

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 33 сесії  7  скликання)

№ ____                                                                                        _________ 2018 року

 

Про викуп земельної ділянки

несільськогосподарського призначення

під реконструкцію їдальні у

торгівельно – сервісний комплекс

фізичною особою-підприємцем

Дячук Олесандром Миколайовичем

 

            Розглянувши лист громадянина Дячук Олександра Миколайовича, на підставі розробленого  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, керуючись статтями 127, 128 Земельного кодексу України, статтею 26, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,2288 га, розташовану по вул. Івана Франка, 19 в місті Таврійську під реконструкцію їдальні у торгівельно – сервісний комплекс на землях житлової та громадської забудови, за функцією використання – комерційні землі, кадастровий номер земельної ділянки 6510770800:03:110:0067 в розмірі 229120,00 грн. (двісті двадцять дев’ять тисяч сто двадцять грн.. 00 коп.) без урахування ПДВ,  за один квадратний метр – 100,14 грн.
  2. Продати фізичній особі підприємцю Дячук Олександру Миклайовичу у власність земельну ділянку, площею 0,2288 га під реконструкцію їдальні у торгівельно – сервісний комплекс на землях житлової та громадської забудови, за функцією використання – комерційні землі, кадастровий номер земельної ділянки 6510770800:03:110:0067, за функцією використання – комерційні землі, за 229120  грн. (двісті двадцять дев’ять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.).
  3. 3. Так як був сплачений авансовий внесок у сумі 10000,00 грн. (десять тисяч грн.. 00 коп.), згідно договору № 34 від 22.01.2018 року, який зараховується до ціни продажу земельної ділянки, покупцю залишається сплатити суму у розмірі 219120,00 грн. (двісті дев’ятнадцять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.).
  4. Фізичній особі-підприємцю нотаріально посвідчити договір купівлі – продажу земельної ділянки.
  5. Надати повноваження представляти сторону Таврійської міської ради при нотаріальному посвідченні договору купівлі – продажу земельної ділянки заступнику міського голови Марчуку Леоніду Володимировичу.
  6. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на розрахунковий рахунок 31518941700014, код ККД 33010101, ОКПО 38053504, МФО 852010 ГУДКСУ у Херсонської області в місцевий бюджет міста Таврійська.
  7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати відповідно до чинного законодавства.
  8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (Молчан А.В.).

Міський голова                                                                                М.І.Різак