Про надання дозволу на розробку детального плану території окремих земельних ділянок

ПРОЕКТ                                     

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 33 – й сесії  7-го скликання)

№  ____                                                                                    _________ 2018 року

Про надання дозволу
на розробку детального плану
території окремих земельних ділянок

 

          Відповідно до поданих  матеріалів, з метою раціонального використання земельного фонду міста, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”, керуючись статтею 12 Закону України “Про основи містобудування”, статтями 12, 39, 134, 151 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл на розробку детального плану території окремої земельної ділянки:

1.1. Виконавчому комітету Таврійської міської ради, орієнтовною площею 10,0000 га, розташовану в м. Таврійську вул. Промисловій (колишня територія сільського будівельного комбінату) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (КВЦПЗ -14.01 (для будівництва сонячної електростанції) на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, за функцією використання – землі енергетики,  з подальшим оформленням земельної ділянки відповідно до  чинного законодавства.

  1. Заявникам замовити розробку детального плану території у організацій, які мають відповідні ліцензії та сертифікати для виконання даного виду робіт. Після розробки документації із містобудування винести її на розгляд сесії міської ради для затвердження.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука JI.B. та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (МолчанА.В.).

 

Міський голова                                                                                          М.І.Різак