Про викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та обслуговування об’єктів торгівлі приватним підприємством «Юрма»

                                              ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на 34 сесії  7  скликання)

№ ___                                                                                ________ 2018 року

 

Про викуп земельної ділянки

несільськогосподарського призначення

для розміщення та обслуговування

об’єктів торгівлі

приватним підприємством «Юрма»

 

          Розглянувши лист приватного підприємства «Юрма», на підставі розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, керуючись статтями 127, 128 Земельного кодексу України, статтею 26, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) та передати у власність приватному підприємству «Юрма», площею 0,6105 га, кадастровий номер 6510770800:02:001:0602, розташовану по вул. Промисловій, 4-а в м. Таврійську для розміщення та обслуговування об’єктів торгівлі, на землях  промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, за функцією використання – комерційні землі.
  2. Затвердити експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,6105га, розташовану по вул. Промислова, 4-а в місті Таврійську для розміщення та обслуговування об’єктів торгівлі, кадастровий номер земельної ділянки 6510770800:02:001:0602 в розмірі 483943,00 грн. (чотириста вісімдесят три тисячі дев’ятсот сорок три  грн.. 00 коп.) без урахування ПДВ,  за один квадратний метр – 79,27 грн., розроблену фізичною особою – підприємцем Столярчук Олександром Ярославовичем (м. Каховка, Херсонської області).
  3. Продати фізичній приватному підприємству «Юрма» у власність земельну ділянку, площею 0,6105 га, розташовану по вул. Промислова, 4-а в місті Таврійську для розміщення та обслуговування об’єктів торгівлі, кадастровий номер земельної ділянки 6510770800:02:001:0602,  на  землях  промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, за функцією використання – комерційні землі, за 483943,00 грн. (чотириста вісімдесят три тисячі дев’ятсот сорок три  грн.. 00 коп.).
  4. 4. Так як був сплачений авансовий внесок у сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.. 00 коп.), згідно договору № 35 від 22.05.2018 року, який зараховується до ціни продажу земельної ділянки, покупцю залишається сплатити суму у розмірі 463942,00 грн. (чотириста шістдесят три тисячі дев’ятсот сорок дві грн. 00 коп.).
  5. Кошти мають бути сплачені до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.
  6. Приватному підприємству «Юрма» нотаріально посвідчити договір купівлі – продажу земельної ділянки.

7 Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на розрахунковий рахунок   31518941700014, код ККД 33010101, ОКПО 38053504, МФО 852010 ГУДКСУ у Херсонської області в місцевий бюджет міста Таврійська.

  1. Надати повноваження представляти сторону Таврійської міської ради при нотаріальному посвідченні договору купівлі – продажу земельної ділянки міському голові Різаку Миколі Івановичу.
  2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати відповідно до чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (Молчан А.В.).

 

Міський голова                                                                                  М.І. Різак