Про затвердження складу та Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ

Р І Ш Е Н Н Я

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

(Прийнято на  36  сесії  7 – го  скликання)

 

№ 438                                                                                        5 вересня 2018 року

 

Про затвердження складу та Положення про

діяльність аукціонної комісії з продажу

об’єктів малої приватизації, що належить

до комунальної власності територіальної

громади міста Таврійськ

 

          З метою забезпечення конкурентності, неупередженості в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації , що належить до комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ,  відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію  державного та комунального майна»,  керуючись статтею 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації , що належить до комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ (додаток 1).
 2. Затвердити склад аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, об’єктів малої приватизації, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури міста та управління комунальним майном (Волянюк Г.В.).

 

Міський голова                                                                                          М.І. Різак

 

Таблиця результатів поіменного голосування 36 сесія

 

Додаток № 1

до рішення  сесії Таврійської

міської  ради VІІ скликання

05.09.2018 № 438

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до

комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ

 

 1. Загальні положення

 

 1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії (далі – комісія) з продажу об’єктів малої приватизації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Таврійськ (далі – об’єкти приватизації), її повноваження, права та порядок роботи.
 2. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні аукціонів з продажу об’єктів приватизації.

 

 1. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

 

 1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням Таврійської міської ради протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
 2. До складу комісії входять не менше як п’ять осіб, які є представниками органу приватизації, визначеного рішенням Таврійської міської ради, два депутати обласної ради з членів постійної комісії з питань управління об’єктами комунальної власності.

У разі потреби до складу комісії залучаються з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти,  органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

 1. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

 1. Склад комісії та всі зміни до нього затверджуються рішенням Таврійської міської ради.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників органу приватизації.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються  рішенням Таврійської міської ради ради або її уповноважених органів на будь-кого із членів комісії.

 1. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження на наступній черговій сесії міської ради після прийняття рішення про створення аукціонної комісії з подальшим виданням відповідного наказу органом приватизації;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації.

 1. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 

III. Порядок роботи комісії

 

 1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), результати якого заносяться до відповідного протоколу.
 4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
 5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації.
 7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

 1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

 1. Діяльність комісії припиняється рішенням Таврійської міської ради ради або її уповноважених органів.

 

Заступник міського голови                                  Л.В. Марчук

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *